Wisc-R Testi

Wisc-R Testi

Wisc-R zeka testi, 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini (IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

Wisc-R testi nasıl yapılır?

Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.

Wisc-R testi hangi yaşlarda uygulanır?

Wisc-R Zeka Testi Uygulaması, okullar açılmadan çocuğunuzun sözel, sayısal, duygusal ve bilişsel yönden yeterliliğini ölçmek adına bu konuda yetkinliğe ve tecrübeye sahip bir uzman desteği almayı ihmal etmemek gerekir.

Çocuğunuzun zorlanacağı alanı önceden görmek her şeyden önce bilinçli farkındalık kazanmanızı sağlayacaktır.

Wisc-R testi, 6-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlere uygulanan;

 • Genel bilgi birikimini, öğrenmeye karşı merak ve ilgi, işitsel bilgileri uzun süreli bellekte saklama,
 • Sosyal durumları anlama, değerlendirme, günlük sosyal problemlerle baş edebilme,
 • Zihinden hesap yapma, yönergeyi akılda tutabilme, kısa süreli işitsel bellek,
 • Mantıksal ilişkileri görebilme,varlıklar arasındaki ortak ve farklı yönleri kavrama,soyut düşünebilme,
 • Kelime bilgisi,tanım yapabilme becerisi,sözel ifadeleri anlama ve anlamlandırabilme,
 • Anlık işitsel bellek,sıralama,işitsel öğrenme, işitsel uyaranlara konsantrasyon,işitsel uyaranların zihinde imgeleştirme,
 • Görsel dikkat,ayrıntıyı görebilme,
 • Olayları bütün olarak görebilme, planlama,olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme,
 • Görsel algı gücü, modelden çalışabilme, bütün-parça ilişkilerini kavrama,görsel soyutlama,
 • Kalem kullanarak zamana karşı yarışabilen, görsel dikkatini devam ettirebilme, yeni bir görevi hızlı bir şekilde öğrenebilme, psikomotor hız becerileri,

Gibi alt becerileri ölçen, yaş ortalamasının seviyesinde olup olmadığı rapor edilebilen bir Zeka Test ölçeğidir.

Wisc r sözel ve performans olarak iki bölümden oluşur. Bu bölümlerde beş ana, bir de yedek bölüm olmak üzere altı test vardır. Testin tamamında olmasa da bazı alt testlerde süre sınırlaması vardır.

Sözel Zekâ Grubunun Alt Testleri

 • Genel bilgi
 • Benzerlikler
 • Aritmetik
 • Sözcük dağarcığı
 • Yargılama
 • Ek test olarak da sayı dizisi

Performans Zekâ Grubu ve Alt Testleri

 • Resim tamamlama
 • Resim düzenleme
 • Küplerle desen
 • Parça birleştirme
 • Şifre
 • Ek test olarak da labirentler
 • Ek testler uygulanmasında zorunluluk yoktur. Fakat kısa süreli belleğin ölçülmesinde etkili olan sayı dizisi testinin uygulanması genelde tavsiye edilir.

WISC-R Zekâ puan aralığı

 • 0-24 puan aralığı zihinsel engelli
 • 25-44 puan aralığı öğretilebilir zihinsel engelli
 • 45-75 puan aralığı eğitilebilir zihinsel engelli
 • 76-89 puan aralığı alt sınır zekâ
 • 90-110 puan aralığı normal zekâ
 • 111-129 puan aralığı parlak zekâyı gösterir.
 • 130-160 puan aralığı üstün zekâyı
 • 160 ve üzeri puan aralığı dâhilik

Bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Wisc-R Testi