Öfke kontrol bozukluğu

Öfke kontrol bozukluğu

Öfke kontrol bozukluğu, ifade edilemeyen yoğun değersizlik, yoğun yetersizlik ve aşağılanma duygularının dışa vurumudur. Öfke bu duyguların kabullenilmediği yerde takılan bir koruma maskesi gibi kullanılır. Gerçekte hissedilen duygunun karşı tarafa öfke ile aktarımı aynı zamanda öfkelenen kişinin karşı tarafı bastırdığı bir ilişki dinamiği yaratmaktadır. Bu durum öfke ile kendini ifade eden kişide davranışta üstünlük sağlarken arka planda aşağılanmanın- yetersizliğin-değersizliğin sunumu haline gelir.

Öfke kontrol bozukluğu; duyguların keşfedileceği ve doğru ifade edileceği seanslarda yapılandırılmaktadır.

Öfkelenmeyi hissettirecek yaşantılar, duyulan, görülen, hissedilen olayın kişide ifade ettiği anlamla ilgilidir.

Kişi öfke duyduğu anı karşıdakine püskürtüp sorumluluğu atmak yerine, içine dönüp kendisindeki yansımasını araştırdığında buna sebep olabilecek durumlara odaklanacak ve bu duygunun geçmiş yaşantılardaki anlamını bulabilecektir.

İçe dönme yolculuğu; yanıbaşında bir uzman desteği gerektiren , acılı ve sancılı bir süreç olacaktır.

Öfkeli hissettiren durumları sükunetle karşılayabilmek kendini tamamlamış, büyütmüş insanların ulaştığı huzurlu bir benliğin tanımıdır.

Öfke kontrol bozukluğu