Aile ve İlişki Terapisi

Aile ve İlişki Terapisi

İlişkiler; doğduğumuz ev ile başlayan doğal öğrenme sürecinin bir parçasıdır ilişkide olmak.

Organik büyüme dursa bile ilişki kurma ve ilişkide kalma çabamız zihinsel büyümenin bir parçası olarak devam eder.

İlişkiler; başlangıç dinamiklerini gözetmeden zaman içerisinde tükenebilir.

Gün olur ve her bir partner kim olduğunu, ne istediğini ve gelecekten ne beklediğini yeniden sorgularken bulur kendini.

İlişkilerinizde veya aile içi iletişimde kaynaklarınızı ve rollerinizi yeniden çerçevelendirmek adına en önemli adımı atmayı hiçbir zaman unutmayın.

Aile terapisinin amacı nedir?

Aileyi oluşturan her bireyin zihinsel, duygusal ya da psikolojik problemlerini çözmektedir.

Aile için dinamiklerin anlaşılması sağlanarak iletişimin iyileştirilmesi hedeflenir.

Her bir aile üyesinin krizlerle ilgili baş edebilme kapasitesini yükseltmek diğer hedefler arasındadır.

Ne zaman aile terapisine başvurulmalıdır?

Her ailenin karşılaştığı sorunlarla baş edebilme kapasitesi farklıdır. Bir ailede krize neden olan problem diğer aile için problem olmayabilir. Dolayısıyla tüm aileyi derinden etkileyen, dinamiklerin yeniden inşa edilmesi gerektiği her problemde aile terapisine başvurulabilir.

Bu problemler arasında;

  • Doğal afetler
  • Birini kaybetmek
  • Yeni bir eve ya da şehre taşınmak
  • Boşanma
  • Aileye yeni birinin katılması
  • Aile içi şiddet

gibi travmaya sebep olan olaylar sayılabilir.

Aile ve İlişki Terapisi

Parçalanmış Aile Çocuklarının Okul ve Sosyal Hayattaki Durumları

Ölüm veya ebeveynlerinin ayrılmasına maruz kalan çocuklarda eğitim ve sosyal hayat kesintiye uğrayabilmektedir.

Ekonomik ve psikososyal ihtiyaçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalan ebeveyn, çocuğun psikolojik gelişimini, değişimini gözden kaçırabilir. Çocuk; sevgi, şefkat, ilgiden mahrum yaşamak zorunda kalabilir. Değişimin ve beraberinde yaşanan uyumsuzluğun sonucu olarak çocuk; akademik başarısında düşme yaşayabilir. Akran zorbalıklarına açık olacak kadar içe çekilebilir. Sosyal hayatın içinde öfkeli davranışlarla saldırganlaşabilir. Duygu durumundaki değişimleri gözden kaçırılan çocuk bu durumla baş etmek için çeşitli bağımlılıklar geliştirebilir.

Bu bağımlılıkların içinde;

  • Sigara ve alkol bağımlılığı
  • Uyuşturucu madde bağımlılığı
  • Telefon, bilgisayar bağımlılığı
  • Cinsel bağımlılık

Anlaşamayan ve ilişkilerinin bitmesi gerektiğinde inanan ebeveynlerin öncelikle unutmaması gereken annelik ve babalığın; boşanma sonrası ile çerçevelendirilmemesi ve aynı hanelerde dahi yaşansa bile ciddi bir sorumluluk olduğudur.

Boşanma sürecini bir uzman rehberliğinde yönetebilmek; boşanma sonrasında çocukların bu zor ama yeni dinamiğe daha sağlıklı adapte olmalarını ve fiziksel – psikolojik gelişimlerinin sekteye uğratılmaması adına önemlidir.