Duygusal Açlık (Yeme bozukluğu)

Duygusal Açlık (Yeme bozukluğu)

Doyurulmayan veya doyurulması gereken duyguların bilinmemesi, açlık hissinin yemekle giderilebileceği yanılgısını oluşturur.

Çocukluk ve ergenlik döneminde kazandırılmamış öz değer ve öz şevkat duygusu yetişkinlikte duygusal açlığa neden olur.

Bastırılmış duygular ifade edilemediğinde bedensel ihtiyaçların yaratacağı doyum hissinin yerini alır. Hoşnutluk duygusunun alınması yemek yeme hem de tıkınırcasına yeme biçimine dönüşebilir.

Tedavisinde,otoritelerce kanıtlanmış terapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Duygusal Açlık