Çocuklukta İstismar

Çocuklukta İstismar

İstismar ne demek?

Bir kişinin başka biri üzerinde zor kullanarak bazende kontrol ve güç sağlayarak istediklerini kabul ettirmesine istismar denir.

İstismar Çeşitleri

 • Duygusal istismar
 • Sözlü istismar
 • Fiziksel istismar
 • Cinsel istismar
 • Ekonomik istismar
 • Çocuk istismarı
 • Yaşlı istismarı
 • Aile içi istismarı

Çocuk istismarı ne demek?

Çocuğa karşı;

 • Fiziksel şiddet içerir
 • Cinsel şiddet
 • Sözlü güç gösterisini içerir
 • İhmal edilmeyi içerir

Çocuklukta İstismar

Çocuğunu istismara uğratan davranışlar

 • Bakımını sağlamamak
 • Bağırmak
 • Şiddet uygulamak
 • Hakaret etmek
 • Sosyal ortamda utandırmak, aşağılamak
 • Travma yaşamasına göz yummak
 • Yeterli yiyecek, eğitim, barınma, sağlık ve giysi sağlamamak
 • Sevgiden yoksun bırakmamak
 • Güzelliğini sağlamamak

Çocuklukta istismara uğrayan yetişkinlerde

 • Bağlanma sorunu yaşayabilirler.
 • Yeme bozuklukları yaşayabilirler.
 • Gelişimini yeterince tamamlayamazlar.
 • Unutkanlık yaşayabilirler.
 • Özgüven duyguları zedelenir. Kendilerine, karşısındakilere ve etrafa güvenmekte sıkıntılar yaşar.
 • Çocukluktan gelen elinden birşey gelmemesi, çaresizlik duygusunu ön planda tutar ve yetişkin zorbalığa katlanır.
 • Beyin gelişimleri olumsuz etkilenebilir. Korku ve aşırı strese maruz kalmış çocuk; gündelik hayatında karşılaştığı hafif problemlere dahi aşırı tepkisel olabileceği gibi hiç tepki vermeden de kendini korumaktan vazgeçmiş olabilir.
 • Çocukluğunda istismara maruz kalan bireyler hastalıklarda ağrı duyarlılıkları uçlarda yaşanabilmektedir. Örneğin bazıları aşırı hassasiyet gösterirken ağrılara, kimileri de tam tersi olarak çok az hissederler.
 • Obezite yaşayabilmektedirler. Bedenlerine kendi bedeniymiş gibi değil, dışarıdan birininmiş gibi bakarlar. Bedeni ile barışık değildir ve kendini cezalandırırcasına yemek tutkusu geliştirebilir.
 • Tekrarlayan kronik depresyonlar yaşayabilirler. Kaygı bozukluğu yaşamın büyük çoğunluğunu bozabilir.
 • İlişkilerinde partnere güven sorunu yaşayarak cinsel hayatı olumsuz etkileyen duygusal davranışlar yaşayabilir.