Aldatılma sonrası boşanma kararında dönüş hangi koşullarda gerçekleşir

Aldatılma sonrası boşanma kararında dönüş hangi koşullarda gerçekleşir

Aldatılma yaşayan ilişkilerde geri dönüş çoğunlukla kolay olmamakla beraber imkansız da değildir. Hem aldatanın düşünce ve duyguları açısından hem de aldatılanın düşünce ve ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamış duyguları açısından ele alınması gereken bir süreçtir. Her ne sebeple olursa aldatma kabul edilemez bir kişilik problemi olmasının yanında aynı zamanda ailesel bir geçmişin örüntüsüdür. Aldatılma sonrası, aldatılan kişinin gelişmemiş duygusal, fiziksel, varoluşsal dinamiklerini barındırır. Bir anlık, tek gecelik, kandırılma, kullanılma şeklinde aldatan cephesinden tanımlanabildiği gibi partneri suçlayıcı, küçümseyici ifadeleri de barındırabilir.

Aldatma ortaya çıkana kadar aldatan cephesinde bulunan bu güçlü duygular, ortaya çıktığında aldatılan partnere bu şekilde ifade edilmemesi gereken yeni bir süreç gerektirir. Aldattığını kabul eden bir partner zedeleyici olmaktan sakınmalıdır sonuç ne olursa olsun. Aldattığı kişinin benliğini zedelemeden, suçlamadan uzak davranmak temel davranış modeli olmalıdır. Aldatmanın kendi benliğinde oluşmamış güven, sadakat, bağlanma, duygu-dürtü problemlerini barındırdığını kabul etmelidir. Bunun için acilen bir uzman desteğine başvuracak kişi öncelikle yetişkin sorumluluğu aldığını bilmelidir.

Aldatıldığını öğrenen partner için enkazın altında kalma, nefessiz kalma ve bunu takip eden fiziksel ve duygusal bozulmalar kaçınılmazdır. Aldatılan partnerin ilişki ya da evliliği sürdürme ya da boşanma ile ilgili acil verilmiş bir karardan kaçınması ve durumun kabul edilmesine yönelik yoğunlaşması sağlıklı düşünmesini sağlar. Aldatan eş ya da sosyal çevrenin kuracağı baskılardan uzak profesyonel bir destek sürecine girmelidir.

Öncelikle anlık hissedilen duygularına ve duygu yönetimine eğilmelidir. Evlilik ya da ilişkinin bir şansa daha ihtiyacı var kararı alındı ise; aldatan tarafın aldattığı kişide yıkıma uğrattığı duygularını onarması için uzun bir süre gerekecektir. Barışma ve sürdürme kararı ile bir şans daha veriyorum kararı aynı dinamikleri oluşturmaz. Aynı kişilerin değişim, dönüşüm ve gelişim kavramlarını karşılıklı ilişki dinamiğinde var etmeye gönüllü olmaları gerekir.

Evliliği sağlıklı bir eksene taşımak için yeniden birbirlerini tanıdıklarına her iki tarafın da şüpheden uzak yaklaşması kolaylaştırıcı olacaktır. Fakat aldatılan kişinin bedel ödetmek üzere bitmeyen şüphe ve olumsuz davranışları ilişkiyi yeniden bir ayrılma dönemecine taşıyabilir.

Unutulmaması gereken aldatma sonrası ya ayrılıktır ya da yeni bir oluşumdur. Kimi zaman kişiler kendini bulur kimi zaman ise ilişki sağlam bir karakteri…

aldatılma sonrası